سمينار آموزشي قراردادهاي B.O.T
قراردادهای صنعت احداث و چالش‌های آن
فن دفاع حرفه‌ای برای وکلای دادگستری
سمینار آموزش راه اندازی و مدیریت اتاق فکر